10.06.2021

Регламент Кубку Ольшанців

07.06.2021

Результаты регаты Mykolaiv River Cup

27.05.2021

Вітрильницька інструкція регати MYKOLAIV RIVER CUP

ВІТРИЛЬНИЦЬКА ІНСТРУКЦІЯ

Відкрита міська вітрильницька регата
крейсерсько-перегонових яхт

MYKOLAIV RIVER CUP

м. Миколаїв, 05-06 червня 2021 р.

Організація та керівництво проведення заходу

Регата проводиться за підтримки Миколаївського міського голови, Миколаївської міської ради, та Миколаївської Обласної федерації,СДЮШОР «Миколаївський обласний яхт-клуб»,КДЮСШ «Атлант». Безпосереднє керівницьтво проведенням змагань і суддівство здійснюється Перегоновим і Протестовим комітетами, призначеними Повноважним організатором за погодженням з МОФВС.
1. Правила
1.1 Регата проводиться за правилами, як це визначено у Правилах вітрильних перегонів (ПВП) 2021 – 2024, за винятком змін, що їх буде внесено у Вітрильницьку інструкцію;
– приписами ВФУ до ПВП 2021р.;
– рішеннями Президії Вітрильної федерації України;
– посібником ВФУ щодо проведення крейсерських перегонів, та інших перегонів на крейсерських яхтах в Україні;
– правилами вимірювання для кільових крейсерських яхт НПВ 2015.
– при розходженні з транспортними та іншими суднами, які не беруть участь у перегонах, діють МППЗС, та «Правила плавання по внутрішніх водних шляхах України».
– на акваторії Дніпро-Бугського лиману повинні виконуватись Правила плавання по ДБЛК.
1.2 Правила перегонів застосовуватимуться у зміненому згідно з правилом 86 вигляді:
a) представляти судно, яке є стороною у протесті, може тільки капітан (відповідальна особа за ПВП 46), якщо тільки протестовий комітет не матиме слушних підстав чинити інакше. Це є зміною ПВП 63.3 (a);
б) якщо цим не буде порушуватися ПВП 46, то капітан (або призначена відповідно до вимог ПВП 46 відповідальна особа) має повну свободу приймати рішення щодо того, кому саме доручати стернування у перегонах;
1.3 У разі розбіжностей щодо деталей Положення про перегони і Вітрильницької інструкції – переважатиме текст Вітрильницької інструкції.
1.4 Реклама – всі судна мають нести рекламу отриману від Повноважного організатора.
1.5 Офіційна мова регати українська. У разі мовних розбіжностей у деталях правил, переважатиме англійський текст.
2. Повідомлення
Повідомлення учасникам вивішуватимуться на дошці офіційних повідомлень Миколаївського обласного яхт-клубу .
3. Зміни вітрильницької інструкції
Про будь-які зміни вітрильницької інструкції повідомлятиметься письмово до 09.00 05.06.2021р. Сповіщення на воді про зміни відповідно до правила 90.2(c) може здійснюватися голосом з судна перегонового комітету. Такі сповіщення будуть доводитися до відома кожного окремого судна, якого вони стосуються.
4. Реєстрація / Огляд обладнання
4.1 Учасники повинні зареєструватися у Перегоновому офісі, заповнити та представити всі необхідні реєстраційні документи.
4.2 Перегоновий офіс відчинено:
04.06 .2021р з 17:00 до 19:00 СДЮШОР «Миколаївський обласний яхт-клуб»,
04.06 .2021 з 11:00 до 16:00- КДЮСШ «Атлант»
4.3 Інформація про контрольний огляд чи вимірювання буде розміщена на
офіційній дошці регати. Учасники повинні представити судно з обладнанням яке
буде використовуватися у регаті для інспекції.
4.4 Огляд суден та обладнання відбудеться на відведеній стоянці човнів .
5. Протести щодо вимірювання
5.1 Протести щодо вимірювання будуть прийматися до 09:00 05.06.2021р.
Для будь-якого протесту щодо вимірювання, протестовий комітет може застосувати альтернативне покарання менш ніж за дискваліфікацію.
6. Сигнали на березі
6.1 Сигнали на березі подаватимуться на щоглі Миколаївського обласного яхт-клубу.
6.2 Якщо прапор AP піднесено на березі, то слова: “одну хвилину” у визначенні перегонового сигналу AP змінюються на: “не раніше ніж через 30 хвилин після прибирання АР”. До подачі цього сигналу судна зобов’язані не залишати місце стоянки.
6.3 Якщо прапор Y піднесено на березі, то правило 40 застосовується за будь-яких умов, коли судно знаходиться на воді. Це є зміною преамбули до Частини 4.правила 40.
6.4 Якщо прапор Y піднесено на головному суддівському судні (Моніторьте канал связі для інструкцій по безпеки) правило 37.
7. Номери програми:
До участі у змаганнях допускаються судна в наступних групах:
1 група – бал не більш ніж 4,95 плюс додатковий перелік.
2 група – бал від 4,96- до 5,9 – ¼ т. Таллінн, Конрад-24, OPTY-71.
3 група – бал від 4,96 до 5,9 – ¼ Конрад-25, СТ-25.
4 група – бал від 5,91 до 7,0
5 група – бал від 7.01 до 9.0, включаючи яхти Л-6
6 група – єкстримальні
8. Формат перегонів
Змагання складатимуться з перегонів флоту.(груп)
9. Програма – розклад перегонів
9.1 Календар регати
04.06.2021 Офіційний день приїзду
17:00 – 19:00, реєстрація учасників та контрольний огляд. СДЮШОР «Миколаївський обласний яхт-клуб»,

05.06.2021

05.06.2021 08:00 – 09:00, видача спортивної форми.
09:00 – урочисте відкриття змагань
10.00 – старт перегонів-Миколаїв- Волошська коса

08:00- старт перегонів- Волошська коса-Миколаїв.

10. Прапори класів
Прапором стартової групи буде червоний прапор .
11. Район перегонів
11.1 Перегони проводитимуться на акваторії ДБЛК
Дистанція, послідовність, і сторона, з якої має залишатися кожний знак, буде
зображено на схемі, вивішеній на дошці офіційних повідомлень (додаток 1)
11.2 У випадку північного напрямку вітру,буде встановлено контрольний буй №1 –віха з
прапором жовтого кольору,проти вітру(ЛБ)
11.3 Контрольні буї перегонів №1: Старт в районі СДЮШОР «Миколаївський обласний яхт-клуб»,контрольнi буï: № 15(ЛБ),130(ПБ), 99(ЛБ). Фініш- Волошська коса (північна сторона)
Контрольні буї перегонів №2 Старт Волошська коса (північна сторона) буї у зворотному напрямку.Фініш –в районі 8 причалу.

12. Знаки
Знаками слугуватимуть навігаційні буї та віха з жовтим прапором. Стартовим та фінішним знаком дистанції слугуватиме віха з помаранчевим прапором .
13. Місця, які є перешкодами
Межа суднового ходу може вважатися перешкодою у розумінні ПВП 19, але жодних обмежень щодо плавання поза фарватером для суден, які є у перегонах не запроваджується.
14. Старт
14.1 Стартова лінія буде між штоком з помаранчевим прапором на стартовому судні та стартовим знаком на її лівому кінці.
14.2 Піднесення помаранчевого прапору на головному судні Перегонового
Комітету означає, що процедура стартування розпочнеться за 5 хвилин
14.3 Судно, яке стартувало пізніше, ніж через чотири хвилини після його сигналу стартування, отримує в заліку НСТ (DNS).
16. Процедура стартування
Старти перегонам даватимуться за правилом 26. Попереджувальний сигнал буде подано за 5 хвилин до сигналу стартування
17. Фініш
Фінішна лінія буде між штоком з помаранчевим прапором на борту фінішного судна та фінішним знаком на її лівому кінці.
18. Система покарань
Застосовуватимуться залікові покарання за правилом 44.3 з наступними умовами:
18.1 Судно, яке не скористалося з передбаченої правилом 44.3(а) можливості визнати порушення ним правила, фінішувало та після слухання протесту визнане таким, що порушило правило Частини 2, але не дискваліфіковане на перегони, підлягає заліковому покаранню на 50% місць.
18.2 Судно, яке фінішувало та, ще перед початком слухання протесту визнало порушення ним правила Частини 2, підлягає заліковому покаранню на 30% місць.
18.3 Судно, яке, діючи за правилом 44.3(с), повністю визнало порушення ним правила Частини 2, фінішувало, і не було опротестованим, підлягає заліковому покаранню на 20% місць.
19. Обмежений час
19.1 Судна, які не спромоглися фінішувати протягом 2 години, після фінішування першого судна його групи, яке правильно провітрилило дистанцію, зараховуватимуться у заліку як НФН (DNF). Це є зміною правил 35 та А4.
20 Протести та звернення про відшкодування
20.1 Протести мають бути написані на бланках та подані до бюро регати у межах часу протестування.
20.2 Час протестування закінчується через 30 хвилин після фінішу останнього судна групи. Такий самий час застосовується для звернень про відшкодування. Це є зміною правила 61.3.
20.3 Сповіщення спортсменів про слухання, у яких вони є сторонами, або ж залучені як свідки, вивішуватимуться не пізніше 15-ти хвилин після закінчення часу протестування. Слухання відбуватимуться головному судні для слухань після того, як ці сповіщення буде вивішено і, як правило, за порядком надходження протестів і звернень про відшкодування.
20.4 Протестовий внесок складає 50 грн.
21 Залік
Місця у групах визначаються за результатами перегонів з виправленням часу TMF відповідно до перегонового балу, скорегованого щодо покарання. У разі виникнення рівноваги у загальному заліку перевага надаватиметься яхтам, що фінішували першими у других перегонах.
22 Правила щодо безпеки
22.1 Судно або змагун мають надати всіляку, на яку тільки спроможні, допомогу будь-якій особі або судну, які є у небезпеці.
22.2 Учасники змагань повинні носити рятувальні жилети, що надійно закріплені, весь час, коли вони знаходяться на воді, за винятком короткого часу для перевдягання, або впорядкування одягу чи особистого спорядження.
Це є зміною правила 40. Костюми типу «Каліпсо» або сухі комбінезони не є відповідними особистими засобами плавучості.
22.3 Судно, яке зійшло з дистанції, має якомога скоріше сповістити про це Перегоновий комітет.(095 223 8 233)
22.4 На будь-які судна підтримки, тренерські катери, тощо, Перегоновим комітетом можуть бути покладені додаткові обов’язки щодо безпеки проведення перегонів.
23. Заміна екіпажу або спорядження
Заміна особового складу екіпажу, пошкодженого або втраченого спорядження, яке було допущено до змагань, не дозволяється без попереднього письмового дозволу протестового комітету. Звернення до комітету щодо заміни має бути зроблене за першої слушної нагоди.
24. Судна підтримки
Будь-які судна підтримки до початку змагань повинні зареєструватися, як такі, у бюро регати і, знаходячись на воді, виконувати вказівки перегонового комітету щодо надання допомоги суднам або особам, які зазнають лиха.
25. Видалення сміття і непотребу
Сміття і непотріб не дозволяється викидати з суден у воду. Всіляке сміття і непотріб мають зберігатися до приходу судна на місце стоянки, або передаватися на судна підтримки.
26. Водолазне спорядження та пластикові басейни
Водолазні апарати, пластикові басейни і їм подібне, не мають застосовуватися навколо яхт у проміжку часу між сигналом стартування для перегонів і до закінчення регати.
27. Радіозв’язок
За винятком критичних ситуацій, судно, що є у перегонах, має а ні здійснювати, а ні приймати радіосигналів, які не є доступними для всіх суден. Це обмеження стосується також і мобільних телефонів. Кожне судно повинне впродовж змагань мати працюючу рацію і не вимикати її доки не фінішує.
28 Нагородження.
28.1 Переможці та призери нагороджуються згідно з положенням.
28.2 Нагорода за перемогу у групах вручатиметься тільки за умови перемоги претендента принаймні над одним учасником.
28.3 Поряд з офіційними нагородами, за наявності на це попереднього дозволу Оргкомітету регати, інші організації та особи можуть запровадити вручення окремих, у тому числі заохочувальних, подарунків і нагород.
29. Безпека і відмова від юридичної відповідальності
29.1 Власник (або довірена відповідальна особа за ПВП 46 капітан) несе повну відповідальність за безпеку судна та її екіпажу, а також за наявність обладнання та забезпечення судна відповідно до вимог щодо крейсерських перегонів 4 Б категорії.
29.2 Кожний учасник має пам’ятати, що він бере участь у перегонах на свій власний ризик (дивіться ПВП 4) і повинен бути застрахованим відповідно до пункту 30 цього Положення.
29.3 Попри те, що буде вжито всіх можливих заходів, аби зробити перегони як найбезпечнішими і кожний зі змагунів має бути певним, що у разі він потерпатиме на воді, кваліфіковану допомогу буде надано вчасно, Організаційний, Перегоновий і Протестовий комітети, обслуговуючий персонал та керівні особи змагань не беруть на себе юридичної відповідальності за життя, можливі травми учасників, пошкодження або втрату майна, які можуть спричинитися через участь у змаганнях або у зв’язку зі змаганнями.
30. Страхування
30.1 Кожний учасник повинен мати дійсний на період проведення регати поліс страхування від нещасного випадку з покриттям, що передбачає активну участь у спортивних змаганнях із лімітом відповідальності страховика не менше 15 000 гривень.
30.2 Кожне судно-учасник перегонів повинне мати на період змагань дійсне страхове свідоцтво щодо страхування відповідальності перед третіми особами на суму не меншу 250 000 грн.
30.3 Кожен учасник повинен додержуватись вимог щодо дотримання безпеки COVID-!9.
З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-!9. забезпечити дотримання рекомендацій щодо про епідемічних заходів в установах.організаціях та підприємствах що підпорядковані ММР. Відповідно до постанови КМУ від 22072020 № 641 «вимірювання температури. наявність засобів індивідуального захисту. своєчасного забезпечення необхідними дезінфекуючими засобами

Голова Перегонового Комітету
Національний суддя ВФУ Шумілов Л.В.

23.05.2021

Результаты Кубка Кредо

17.05.2021

Кубок Кредо – 2021

17.05.2021

Лист на підтримку кандидатури Чеботарьова І.А. на посаду директора ОСДЮСШОР з вітрильного спорту “Обласний яхт-клуб”

ВП ГО “ВФУ” “Вітрильна федерація Миколаївської області” висловлює свою підтримку кандидатурі Чеботарьова Ігоря Анатолійовича на посаду директора ОСДЮСШОР з вітрильного спорту “Обласний яхт-клуб”, та звертається з відкритим листом до організаторів конкурсного відбору. Сподіваємось, думка вітрильницької громади буде врахована при проведенні відбору.

13.05.2021

Збігає термін сплати членських внесків

Нагадуємо, що членські внески до Вітрильної федерації України мають бути сплачені до 31 травня 2021 року. З 1 червня розмір внеску збільшується на 50%.
Сплатити внески можна виключно через сторінку сайту ВФУ

13.05.2021

Календар змагань крейсерсько-перегонових яхт

За посиланням можливо завантажити календар змагань крейсерсько-перегонових яхт у Миколаївській області на 2021 рік.

/>