Членские взносы в ВФУ

Список членов Николаевской областной федерации, оплативших взносы за 2020 год

Шановні колеги,
Система електронних платежів до ВФУ запроваджується з метою впорядкування обліку членів ВФУ та надходження внесків.
Відповідно до останньої ухвали Ради ВФУ Положення про сплату вступних та членських внесків у 2021 році, яке затверджено Радою ГО ВФУ 19 лютого 2021р. Набуває чинності з 22 лютого 2021р. всі внески у 2021 році мають бути сплачені ВИКЛЮЧНО через систему Еквайрингу, що сприятиме створенню електронного реєстру членів ГО ВФУ, прозорості як надходження так і відрахувань до відокремлених підрозділів.
Зауваження та пропозиції по вдосконаленню системи електронної оплати прохання надсилати на адресу ВФУ sfu@sfu.com.ua+

Затверджено Радою ГО ВФУ
19 лютого 2021 р.

Набуває чинності з 22 лютого 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СПЛАТУ ВСТУПНИХ І ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
до ГО «ВФУ» у 2021

Це положення має на меті визначення категорій платників, врегулювання розмірів, терміну та порядку сплати вступних та членських внесків.

 1. Розмір вступних та членських внесків встановлюється Радою ГО «ВФУ» на період до чотирьох років з можливістю щорічних (за необхідністю), корекцій Радою ГО «ВФУ».
 2. Розмір вступного і членського внеску не може змінюватись протягом року.
 3. Кошти можуть бути перераховані на рахунок ГО «ВФУ» виключно через систему

Інтернет Еквайрингу

 1. Вступні та членські внески від фізичних осіб надходять виключно на рахунок ГО «ВФУ» з подальшим перерахуванням 50% на рахунок відокремленого підрозділу.
 2. Керівні особи ГО «ВФУ», судді національної категорії, секретар ВФУ, виконавчий директор ГО «ВФУ» є екстериторіальними і не належать до жодного відокремленого підрозділу.
 3. Внески мають надійти на рахунок ГО «ВФУ» до 31 травня (включно) поточного року. У разі несплати щорічного внеску у встановлений термін тобто до 31 травня, з 01 червня його розмір збільшується на 50%
 4. Після надходження на рахунок ГО «ВФУ» внесків, у зазначений у пункті № 6 термін, ГО «ВФУ» у 15 – ти денний строк надсилає на рахунок відокремленого підрозділу на картку керівника відокремленого підрозділу – 50% внесків які надійшли з територіальної федерації.
  Після 01 червня кошти перераховуються відокремленим підрозділам за наступним:

01-10 липня
01-10 вересня
01-10 грудня.

 1. Розмір вступного внеску складає 50% від щорічного членського внеску.
 2. При вступі до ГО «ВФУ» розмір внесків не залежить від календарної дати вступу.
 3. Розмір внесків встановлюється у національній валюті України.
 4. Категорії платників із зазначеними розмірами вступних і членських внесків наведені у наступній таблиці:

п/п
Категорії платників Вступний
внесок
Щорічний внесок до 31 травня
(включно)
Щорічний внесок
з 01 червня
12.1 • Школярі, яким виповнюється 14 років на поточний
рік сплати• Студенти денної форми навчання
110 грн. 220 грн. 330 грн.
12.2 • Всі інші члени ГО «ВФУ» 220 грн. 440 грн. 660 грн.
12.3 • Почесні члени ГО «ВФУ» Звільняються від сплати членських внесків
 1. До участі у змаганнях допускаються виключно ті кандидати та члени ГО «ВФУ», у яких на момент реєстрації на участь у змаганнях наявне підтвердження сплати визначених внесків.
 2. У особи, яка не сплатила членські внески на поточний рік, членство у ГО «ВФУ» призупиняється до моменту погашення нею заборгованості.
 3. У особи яка не сплачувала членські внески два роки поспіль членство у ГО «ВФУ» припиняється.
 4. Надходження від вступних і членських внесків розподіляються за наступним:

50% – ГО «ВФУ»

50% – Відокремлені підрозділи ГО «ВФУ» (територіальні федерації)

Завантажити положення про сплату внесків

Перейти до сторінки ВФУ,  присвяченої сплаті внесків

СПЛАТИТИ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ